Blog 32: Een terugblik

Blog 32: Een terugblik

December: de maand waarin we Sinterklaas vierden, het thema Ik en mijn omgeing en Ik en mijn omgeving
feesten afrondden en ons voorbereidden op Kerst. En daarbij werden we toch nog overvallen door een
nieuwe lockdown. En zo stond onze Kerstboom eenzaam in het gebouw.

December is echter wel de maand om terug te blikken. En dat hebben
we gedaan met een filmpje. Dat kun je hier bekijken:
https://spark.adobe.com/video/Cc1MRpatkEaDI