SOOOOL 10-14 is een onderwijsconcept van:

Dynamiek Scholengroep

Yuverta

Dendron College


Wilt u meer informatie en een vrijblijvend intakegesprek inplannen? Meld u dan hier aan.

SOOOOL 10-14 is een vernieuwend onderwijsconcept waarin het draait om jezelf ontwikkelen, coaching op maat en ontdekken door te doen. SOOOOL 10-14 biedt leerlingen een ontspannen, stimulerende omgeving én het vertrouwen om door te groeien. Zo kunnen ze hun talenten ontdekken en kiezen wanneer ze er klaar voor zijn. Het resultaat? Een groter zelfbewustzijn, meer zelfvertrouwen en een veel soepelere overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Onze leerlingen stromen uit op een passend niveau wanneer ze zélf vinden dat ze er klaar voor zijn: na groep 8, na de brugklas of na leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs. En sommigen stappen zelfs tussentijds over. Dat is nog eens maatwerk!

Samen

omdat je je mag ontwikkelen samen met je leerkracht, je ouders én je mede-leerlingen.

Ontdekkend

omdat je gaat ontdekken wat past bij jou, wat je talenten zijn en hoe je het beste leert.

Onderzoekend

omdat je op zoek gaat naar de antwoorden op jouw leervragen en leerdoelen.

Ontwerpend

omdat je samen met je leerkracht jouw leeractiviteit-en bedenkt en er volop ruimte is voor praktijklessen en creativiteit.

Ondernemend

omdat je zelf initiatief neemt om te leren en te organiseren, doordat je je eigen netwerk bouwt en benut.

Leren

niet omdat het moet, maar om de wereld beter te begrijpen op een manier die past bij jouw eigen ontwikkeling.

Ontdekken wat bij je past

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten leerlingen al heel jong kiezen wat ze gaan doen na de basisschool. Bij SOOOOL 10-14 wordt de keuze voor een definitief VO-advies uitgesteld. Hierdoor hebben leerlingen tussen 10 en 14 jaar de tijd om zich te ontwikkelingen en te ontdekken wat bij hen past. Dat doen ze bovendien in hun eigen tempo. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding door leerkrachten van het basis- én voortgezet onderwijs dagen we leerlingen uit om zelf keuzes te maken. Dat is SOOOOL 10-14! Na hun periode bij SOOOOL 10-14 kunnen leerlingen kunnen doorstromen naar alle leerwegen van het voortgezet onderwijs, vmbo, havo of vwo

Is jouw kind ondernemend? Vindt jouw kind het ook zo leuk om aan eigen leervragen en leerdoelen te werken? Om dingen zelf te onderzoeken? En is hij of zij tussen de 10 en 14 jaar? Dan is SOOOOL 10-14 echt iets voor jouw kind!

Onze aanpak

Zelf je leerroute samenstellen

Wie voor SOOOOL 10-14 kiest, kiest voor zelf keuzes maken. Altijd staat de leerbehoefte of ontwikkelbehoefte van de leerling voorop: Waar ben ik goed in? Wat kan ik nog verbeteren? Wat is mijn leerstijl? Bij SOOOOL 10-14 leren kinderen zelf bewust nadenken over waar ze naartoe willen. Daar hebben ze de rest van hun leven plezier en profijt van.

21e-eeuwse vaardigheden

Bij SOOOOL 10-14 ligt de nadruk niet alleen op kennis, maar ook op praktische 21e-eeuwse vaardigheden (zoals creatief en kritisch denken en probleemoplossend vermogen). SOOOOL 10-14 helpt kinderen vaardigheden en kennis te ontwikkelen die aansluiten bij de moderne, technologische samenleving.

Jouw kind is regisseur

Je kind is mederegisseur van zijn eigen ontwikkeling en bepaalt zelf wat hij of zij leert (vaardigheden, kennis, houding), hoe hij of zij leert, waar hij of zij leert en welke vorm de eindpresentatie heeft. Natuurlijk leert je kind alles wat hij of zij volgens landelijk vastgestelde regels moet kennen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.


SOOOOL 10-14 biedt ruimte, maar is niet vrijblijvend. Leren staat voorop. Met veel aandacht voor de kernvakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Waar mogelijk worden deze geïntegreerd binnen de thema’s.

Thema’s en werkvormen

SOOOOL 10-14 laat de leerlingen kennismaken met allerlei thema’s en werkvormen op het gebied van techniek, zorg en groen, zoals ‘Ik en mijn omgeving’, ‘Voeding’, ‘Ontdekken’, ‘Op reis’ en ‘Groei en leven’. SOOOOL 10-14 neemt ze mee op een leerzame ontdekkingstocht en begeleidt ze. We stimuleren dat je kind groeit en leert, zelfbewuster wordt, talenten ontdekt en ontwikkelt.


Naast de mogelijkheden bij SOOOOL10-14 maken we veel gebruik van de buitenwereld, zowel van de VO-scholen als van bedrijven en instellingen in de regio.

Hoe volgen we de leerling?

Wekelijks is er een coachgesprek tussen de leerling en de leerkracht. Daarin stellen leerlingen allerlei doelen waaraan ze gaan werken op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonsvorming. De coach houdt een voortgangsdossier bij.
We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen op de voet en nemen gevalideerde vragenlijsten af. We vinden lekker in je vel zitten een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.
We volgen de leerlingen met een leerlingvolgsysteem (Cito) voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde. We gebruiken een digitaal systeem (NUMO) voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Ouders kunnen thuis op elk moment online zien hoe hun kind presteert.
We houden minimaal drie keer per jaar een ontwikkelgesprek met kind, leerkracht en ouder(s), waarbij het kind het gesprek leidt. We krijgen ook veel informatie van onze collega’s die allerlei vaklessen in het voortgezet onderwijs verzorgen en praktijklessen of gymnastiek geven.

Lestijden SOOOOL 10-14

De lestijden bij SOOOOL 10-14 zijn op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 14.00 uur. Voor leerlingen in de vo-leeftijd kunnen deze lestijden afwijken, omdat ze een aantal vakken op het vo volgen. De leerlingen kunnen elke dag 3 uur zelf inplannen en besteden aan de kernvakken en aan het onderzoeken van ‘Quests’ rond de thema’s. Ons onderwijs vindt op verschillende locaties plaats.

Na school heeft dagelijks een groepje leerlingen het wekelijkse coachgesprek met de leerkracht. Op die dag, duurt school een uurtje langer voor dat groepje.

Leerlingprofiel

SOOOOL 10-14 is speciaal bedoeld voor leerlingen die dit onderwijsconcept aanspreekt en die:
– Zélf willen ontdekken wat bij hen past;
– Hun leefwereld willen verruimen;
– Goed met veranderingen om kunnen gaan;
– Ondernemend zijn of willen worden;
– Zelfstandig zijn of willen worden;
– Veel willen ervaren.
– Van afwisseling houden
– Kiezen voor een geleidelijke overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

En na SOOOOL 10-14?

– Je kind stroomt in klas 3 van vmbo of havo in.
– Je kind heeft veel vaardigheden ontwikkeld.
– Je kind is veel ervaringen rijker en kiest bewust.
– Je kind is beter uitgerust voor een vervolg in het voortgezet onderwijs, dat volop in ontwikkeling is.


Over ons

Met SOOOOL 10-14 krijgt je kind het beste van drie werelden. Yuverta, Dendron College (voortgezet onderwijs) en Dynamiek Scholengroep (basisonderwijs) bieden maatwerk aan leerlingen die nu in groep 6 of 7 zitten

Bekijk hier onze flyer

Wij maken gebruik van elkaars expertise én van elkaars mogelijkheden. Dat doen we op de verschillende locaties met vele praktijkvoorzieningen. Samen met uw kind gaan wij op zoek naar wat bij hem of haar past. Daar zijn we goed in. En met zijn drieën lukt ons dat nóg beter.


Sinds 1 augustus 2018 laten we dat in de praktijk zien bij SOOOOL10-14.

Onderwijsontwikkeling

Onderwijsontwikkeling
SOOOOL 10-14 stemt af op de leerling en is voortdurend in ontwikkeling. We werken daarvoor niet alleen met het Horster onderwijs samen, maar ook met partners daarbuiten.
Stichting leerplanontwikkeling
Curriculum.nu
• Gemeente en Synthese: in het kader van Mijn positieve gezondheid
• Landelijk netwerk tienerscholen: 10-14 onderwijs

Curriculum.nu
De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Daarom hebben 125 leraren en 18 schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Zij kregen hierbij hulp van collega-leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, wetenschappers, lerarenopleiders, vervolgonderwijs en vakverenigingen. Ook haalden ze feedback op bij leerlingen en ouders. Het ontwikkelteam van SOOOOL10-14 heeft meegewerkt aan de landelijke onderwijsontwikkeling Curriculum.nu voor wat betreft het onderdeel Burgerschap. 

Onderzoek
SOOOOL10-14 is een van de twaalf officiële tienerscholen van Nederland. Dat betekent dat er op veel manieren onderzoek naar ons onderwijs wordt gedaan.
Ministerie van onderwijs
Onderzoeksbureau Oberon
Educatieve agenda Limburg

Blog

Blog 64 – Wat hebben wij weer veel geleerd!

In de maand maart verkenden we de ruimte met de Space Buzz, hadden we een spetterend Open Huis, traden we met een compilatie van onze kerstvoorstelling op in De Maaspoort[…]

Read more

BLOG 63 – Februari, toetsen en vasteloavend!

Februari staat voor veel leerlingen in het teken van carnaval. In de Juniorgroep is er spontaan uitgeroepen. Aan de andere kant maakte groep 8 de doorstroomtoets en alle andere groepen[…]

Read more

BLOG 62 – Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden!

In januari gaan we van start met een ontwikkeldag voor het team. De leerlingen genieten dan van nog een extra dagje vakantie. Op dinsdag komen de leerlingen weer. We beginnen[…]

Read more

Nieuws

SOOOOL10-14 in de praktijk

Nieuwsbrief meer- en hoogbegaafden Samenwerkingsverband po en vo Noord-Limburg – maart 2023

Lees hier het hele artikel.

FAQ

SOOOOL 10-14 is nieuw. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je nog vragen hebt. Mochten ze hieronder niet beantwoord worden, neem dan gerust contact met ons op.

SOOOOL 10-14 is er voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Voor leerlingen in groep 6, 7, 8 die zich aangetrokken voelen tot een dynamisch onderwijsconcept met veel maatwerk en intensieve coaching en begeleiding. SOOOOL 10-14 is geschikt voor alle kinderen die het concept aanspreekt. We zijn er voor kinderen die: eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en hun leefwereld willen verruimen. Voor kinderen die graag willen leren door te doen op verschillende locaties. Én we zijn er voor kinderen die hun keuze voor het voortgezet onderwijs willen uitstellen.
Bij SOOOOL is de groepsgrootte verschillend per activiteit. De grootte varieert van 10 tot 25 leerlingen per leerkracht/docent. We hebben veel verschillende ruimtes waar leerlingen aan het werk zijn. We passen de formatie, het aantal leerkrachten en onderwijsassistenten aan, aan het aantal leerlingen dat zich inschrijft voor dit onderwijs
SOOOOL 10-14 heeft drie vaste leerkrachten. Zij hebben ook een coachende en begeleidende rol en werken waar nodig of gewenst samen met vakdocenten van Dendron College en Yuverta. De vaste leerkrachten zijn op maandag beiden aanwezig. Daarnaast hebben we ook een onderwijsassistent op de groep en zullen er ook stagiaires zijn. Leerlingen kunnen modules Groen, Techniek en Zorg & Welzijn op inschrijving volgen. Voor deze vakken krijgen ze lessen van een beroepsgerichte vakdocent. Ook Engels en gymnastiek wordt verzorgd door een vakleerkracht. Die afwisseling bevalt onze leerlingen vanuit de veilige basis van SOOOOL10-14 erg goed
Net als in de brugklas gebruikelijk is, wordt in het programma veel aandacht besteed aan groepsvorming. Het eerste thema dat we behandelen is niet voor niets ‘Ik en mijn omgeving’. Ook binnen dit thema is groepsvorming en wennen aan het onderwijs en aan elkaar een belangrijk doel. De groepen wisselen qua samenstelling en grootte, zodat iedereen contact heeft met iedereen. Leerlingen hebben eigen maatwerkroosters. De dag begint altijd met een dagstart en eindigt met een dagafsluiting. We hebben veel persoonlijk contact met onze leerlingen. Dat is een goede basis voor groepsvorming en voor het vertrouwen in elkaar.
Elke school kan een uitstroomschool zijn. Na klas 2 van SOOOOL 10-14 stromen de leerlingen door naar het derde jaar van het vmbo of vwo. De leerlingen zijn daar dan voldoende voor toegerust. Ze hebben een heel bewuste keuze gemaakt en ze hebben de kennis en (studie)vaardigheden om deel te nemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. Bij SOOOOL volgen leerlingen die in het nieuwe schooljaar naar het regulier onderwijs overstappen een aansluitprogramma dat we laten verzorgen door het studeerlokaal, zodat ze goed zijn voorbereid. Elke leerling van SOOOOL 10-14 wordt persoonlijk begeleid bij die doorstroom naar regulier voortgezet onderwijs. Zo kunnen ze bijvoorbeeld, net als in de brugklas, aangeven bij welk vriendje of vriendinnetje ze graag in de klas willen. We hebben inmiddels leerlingen afgeleverd in de brugklas, op havo 2, en op alle niveaus van het vmbo in klas 2, en 3. Onze leerlingen doen het zonder uitzondering goed op hun vervolgopleiding.
De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind is een vereiste. Zij kunnen deze ontwikkeling volgen via de digitale taal- en rekenprogramma’s van NUMO en tijdens gesprekken met de leerkrachten en het kind. We hebben veel contact met onze ouders: via ISY (ouderportaal) telefoon, WhatsApp en mail. De lijnen zijn kort en dat willen we graag zo houden in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast hebben we een klankbordgroep waarin veel ouders zitting hebben. We zetten regelmatig enquêtes uit en betrekken onze ouders bij ons onderwijs. Ouders kunnen mee op excursie of gastlessen verzorgen op school.
Nee, er wordt geen vervoer geregeld vanuit SOOOOL 10-14. De leerlingen moeten zelf naar school komen. Daarnaast hebben de kinderen een fiets nodig op de locatie van SOOOOL 10-14, omdat ze van daaruit soms naar andere locaties gaan.
SOOOOL 10-14 heeft een eigen plek binnen het Junior College van het Dendron College, die in verbinding staat met het Junior College. Daarnaast gaan leerlingen vanaf schooljaar 2019-2020 minstens één dag in de week naar het Yuverta in Horst.
SOOOOL 10-14 biedt ruimte, maar is niet vrijblijvend. Leren staat voorop. Met veel aandacht voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels die, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden binnen de thema’s. Je leert bij SOOOOL rond de thema’s Ik en mijn omgeving, Voeding, Op reis, Ontdekken, Groei en leven. Binnen die thema’s krijg je alles aangeboden wat hoort bij de kerndoelen van het basis of voorgezet onderwijs van jouw niveau. Daarnaast leer je heel veel vaardigheden: plannen, organiseren, maar ook hulp vragen of contact leggen met anderen. Bij SOOOOL mag je leren door doen en je mag ook aangeven waarin JIJ je wilt ontwikkelen. Samen gaan we dan op zoek naar een passend pad voor jou.
Maandag: 8:30-12:30 Dinsdag t/m vrijdag: 8:30-14:00. Voor leerlingen die coaching hebben of modules voortgezet onderwijs volgen, kunnen deze tijden afwijken.

Aanmelden


Aanmelden voor informatieavonden schooljaar 2024-2025 De aanmeldperiode van leerlingen voor schooljaar 2024-2025 is gestart. Heeft u/uw kind belangstelling voor SOOOOL10-14 dan kunt u zich via dit formulier aanmelden voor een intakegesprek. 

Op woensdag 6 maart hebben we Open Huis van 16.30 uur tot 19.00 uur. Ook hier bent u van harte welkom.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of via de teamleider van SOOOOL10-14, Dorien Stals d.stals@stichtinglvo.nl
M 06-43939854.

Bekijk hieronder ons filmpje

Contact