SOOOOL 10-14 is een onderwijsconcept van:

Dynamiek Scholengroep

Yuverta

Dendron College


Wilt u uw kind aanmelden voor het nieuwe schooljaar? Klik hier


SOOOOL 10-14 is een vernieuwend onderwijsconcept waarin het draait om jezelf ontwikkelen, coaching op maat en ontdekken door te doen. SOOOOL 10-14 biedt leerlingen een ontspannen, stimulerende omgeving én het vertrouwen om door te groeien. Zo kunnen ze hun talenten ontdekken en kiezen wanneer ze er klaar voor zijn. Het resultaat? Een groter zelfbewustzijn, meer zelfvertrouwen en een veel soepelere overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Onze leerlingen stromen uit op een passend niveau wanneer ze zélf vinden dat ze er klaar voor zijn: na groep 8, na de brugklas of na leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs. En sommigen stappen zelfs tussentijds over. Dat is nog eens maatwerk!

Samen

omdat je je mag ontwikkelen samen met je leerkracht, je ouders én je mede-leerlingen.

Ontdekkend

omdat je gaat ontdekken wat past bij jou, wat je talenten zijn en hoe je het beste leert.

Onderzoekend

omdat je op zoek gaat naar de antwoorden op jouw leervragen en leerdoelen.

Ontwerpend

omdat je samen met je leerkracht jouw leeractiviteit-en bedenkt en er volop ruimte is voor praktijklessen en creativiteit.

Ondernemend

omdat je zelf initiatief neemt om te leren en te organiseren, doordat je je eigen netwerk bouwt en benut.

Leren

niet omdat het moet, maar om de wereld beter te begrijpen op een manier die past bij jouw eigen ontwikkeling.

Ontdekken wat bij je past

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten leerlingen al heel jong kiezen wat ze gaan doen na de basisschool. Bij SOOOOL 10-14 wordt de keuze voor een definitief VO-advies uitgesteld. Hierdoor hebben leerlingen tussen 10 en 14 jaar de tijd om zich te ontwikkelingen en te ontdekken wat bij hen past. Dat doen ze bovendien in hun eigen tempo. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding door leerkrachten van het basis- én voortgezet onderwijs dagen we leerlingen uit om zelf keuzes te maken. Dat is SOOOOL 10-14! Na hun periode bij SOOOOL 10-14 kunnen leerlingen kunnen doorstromen naar alle leerwegen van het voortgezet onderwijs, vmbo, havo of vwo

Is jouw kind ondernemend? Vindt jouw kind het ook zo leuk om aan eigen leervragen en leerdoelen te werken? Om dingen zelf te onderzoeken? En is hij of zij tussen de 10 en 14 jaar? Dan is SOOOOL 10-14 echt iets voor jouw kind!

Onze aanpak

Zelf je leerroute samenstellen

Wie voor SOOOOL 10-14 kiest, kiest voor zelf keuzes maken. Altijd staat de leerbehoefte of ontwikkelbehoefte van de leerling voorop: Waar ben ik goed in? Wat kan ik nog verbeteren? Wat is mijn leerstijl? Bij SOOOOL 10-14 leren kinderen zelf bewust nadenken over waar ze naartoe willen. Daar hebben ze de rest van hun leven plezier en profijt van.

21e-eeuwse vaardigheden

Bij SOOOOL 10-14 ligt de nadruk niet alleen op kennis, maar ook op praktische 21e-eeuwse vaardigheden (zoals creatief en kritisch denken en probleemoplossend vermogen). SOOOOL 10-14 helpt kinderen vaardigheden en kennis te ontwikkelen die aansluiten bij de moderne, technologische samenleving.

Jouw kind is regisseur

Je kind is mederegisseur van zijn eigen ontwikkeling en bepaalt zelf wat hij of zij leert (vaardigheden, kennis, houding), hoe hij of zij leert, waar hij of zij leert en welke vorm de eindpresentatie heeft. Natuurlijk leert je kind alles wat hij of zij volgens landelijk vastgestelde regels moet kennen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.


SOOOOL 10-14 biedt ruimte, maar is niet vrijblijvend. Leren staat voorop. Met veel aandacht voor de kernvakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Waar mogelijk worden deze geïntegreerd binnen de thema’s.

Thema’s en werkvormen

SOOOOL 10-14 laat de leerlingen kennismaken met allerlei thema’s en werkvormen op het gebied van techniek, zorg en groen, zoals ‘Ik en mijn omgeving’, ‘Voeding’, ‘Ontdekken’, ‘Op reis’ en ‘Groei en leven’. SOOOOL 10-14 neemt ze mee op een leerzame ontdekkingstocht en begeleidt ze. We stimuleren dat je kind groeit en leert. Zelfbewuster wordt, talenten ontdekt en ontwikkelt.


Naast de mogelijkheden van SOOOOL10-14 maken we veel gebruik van de buitenwereld, zowel van de VO-scholen als van bedrijven en instellingen in de regio.

Hoe volgen we de leerling?

Wekelijks is er een coachgesprek tussen de leerling en de leerkracht. Daarin stellen leerlingen allerlei doelen waaraan ze gaan werken op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonsvorming. De coach houdt een voortgangsdossier bij.
We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen op de voet en nemen gevalideerde vragenlijsten af. We vinden lekker in je vel zitten een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.
We volgen de leerlingen met een leerlingvolgsysteem (Cito) voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde. We gebruiken een digitaal systeem (NUMO) voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Ouders kunnen thuis op elk moment online zien hoe hun kind presteert.
We houden minimaal drie keer per jaar een ontwikkelgesprek met kind, leerkracht en ouder(s), waarbij het kind het gesprek leidt. We krijgen ook veel informatie van onze collega’s die allerlei vaklessen in het voortgezet onderwijs verzorgen en praktijklessen of gymnastiek geven.

Lestijden SOOOOL 10-14

De lestijden bij SOOOOL 10-14 zijn op maandag van 08.30 – 12.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 8:30 – 14:00 uur. Voor leerlingen in de vo-leeftijd kunnen deze lestijden afwijken, omdat ze een aantal vakken op het vo volgen. De leerlingen kunnen elke dag 3 uur zelf inplannen en besteden aan de kernvakken en aan het onderzoeken van ‘Quests’ rond de thema’s. Ons onderwijs vindt op verschillende locaties plaats.

Na school heeft dagelijks een groepje leerlingen het wekelijkse coachgesprek met de leerkracht. Op die dag, duurt school een uurtje langer voor dat groepje.

Leerlingprofiel

SOOOOL 10-14 is speciaal bedoeld voor leerlingen die dit onderwijsconcept aanspreekt en die:
– Zélf willen ontdekken wat bij hen past;
– Hun leefwereld willen verruimen;
– Goed met veranderingen om kunnen gaan;
– Ondernemend zijn of willen worden;
– Zelfstandig zijn of willen worden;
– Veel willen ervaren.
– Van afwisseling houden
– Kiezen voor een geleidelijke overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

En na SOOOOL 10-14?

– Je kind stroomt in klas 3 van vmbo of havo in.
– Je kind heeft veel vaardigheden ontwikkeld.
– Je kind is veel ervaringen rijker en kiest bewust.
– Je kind is beter uitgerust voor een vervolg in het voortgezet onderwijs, dat volop in ontwikkeling is.


Over ons

Met SOOOOL 10-14 krijgt je kind het beste van drie werelden. CITAVERDE College, Dendron College (voortgezet onderwijs) en Dynamiek Scholengroep (basisonderwijs) bieden maatwerk aan leerlingen die nu in groep 6, 7 of 8 zitten

Bekijk hier onze flyer

Wij maken gebruik van elkaars expertise én van elkaars mogelijkheden. Dat doen we op de verschillende locaties met vele praktijkvoorzieningen. Samen met uw kind gaan wij op zoek naar wat bij hem of haar past. Daar zijn we goed in. En met zijn drieën lukt ons dat nóg beter.


Sinds 1 augustus 2018 laten we dat in de praktijk zien bij SOOOOL10-14. Onze leerlingen

Onderwijsontwikkeling

Onderwijsontwikkeling
SOOOOL 10-14 stemt af op de leerling en is voortdurend in ontwikkeling. We werken daarvoor niet alleen met het Horster onderwijs samen, maar ook met partners daarbuiten.
Stichting leerplanontwikkeling
Curriculum.nu
• Gemeente en Synthese: in het kader van Mijn positieve gezondheid
• Landelijk netwerk tienerscholen: 10-14 onderwijs

Curriculum.nu
Het ontwikkelteam van SOOOOL10-14 heeft meegewerkt aan de landelijke onderwijsontwikkeling Curriculum.nu voor wat betreft het onderdeel Burgerschap. Hier geven we uitleg over inhoud en werkwijze rond Curriculum.nu en zijn ook een aantal van de producten die we voor Burgerschap hebben opgeleverd toegankelijk voor wie interesse heeft. Voor het onderdeel Burgerschap hebben we ouders van de ouderraad van Dendron College, Citaverde en SOOOOL10-14 gevraagd om de enquête over burgerschap in te vullen. We hebben deze enquête-uitslagen grondig uitgesplitst naar onderwijssector van de leerling ( po/vo/Tienercollege SOOOOL10-14) en jaarlaag (benedenbouw/bovenbouw) en niveau van de leerling vmbo/havo-vwo. We wilden zien of ouders die voor ander onderwijs kiezen ook andere opvattingen hebben over burgerschapsonderwijs. Wij vonden het ook een goede manier om de opvattingen van het ontwikkelteam van SOOOOL10-14 te toetsen aan de meningen van ouders. Waarbij we vooral ook willen benoemen dat zowel de school als de ouders LOB (Loopbaanoriëntatie/ontwikkeling en begeleiding) in overgrote meerderheid een taak voor Burgerschapsonderwijs vinden. De enquête geeft veel informatie over wat ouders als opdracht zien voor Burgerschapsonderwijs. Onderstaande informatie mogen we openbaar publiceren.

Onderzoek
SOOOOL10-14 is een van de twaalf officiële tienerscholen van Nederland. Dat betekent dat er op veel manieren onderzoek naar ons onderwijs wordt gedaan.
Ministerie van onderwijs
Onderzoeksbureau Oberon
Educatieve agenda Limburg

Het ontwikkelteam van SOOOOL10-14 heeft meegewerkt aan de landelijke onderwijsontwikkeling Curriculum.nu voor wat betreft het onderdeel Burgerschap. Hier geven we uitleg over inhoud en werkwijze rond Curriculum.nu en zijn ook een aantal van de producten die we voor Burgerschap hebben opgeleverd toegankelijk voor wie interesse heeft. Voor het onderdeel Burgerschap hebben we ouders van de ouderraad van Dendron College, Citaverde en SOOOOL10-14 gevraagd om de enquête over burgerschap in te vullen. We hebben deze enquête-uitslagen grondig uitgesplitst naar onderwijssector van de leerling ( po/vo/Tienercollege SOOOOL10-14) en jaarlaag (benedenbouw/bovenbouw) en niveau van de leerling vmbo/havo-vwo. We wilden zien of ouders die voor ander onderwijs kiezen ook andere opvattingen hebben over burgerschapsonderwijs. Wij vonden het ook een goede manier om de opvattingen van het ontwikkelteam van SOOOOL10-14 te toetsen aan de meningen van ouders. Waarbij we vooral ook willen benoemen dat zowel de school als de ouders LOB (Loopbaanoriëntatie/ontwikkeling en begeleiding) in overgrote meerderheid een taak voor Burgerschapsonderwijs vinden. De enquête geeft veel informatie over wat ouders als opdracht zien voor Burgerschapsonderwijs. Onderstaande informatie mogen we openbaar publiceren.

Hieronder kun je de uitslag van de enquête onder ouders terugvinden. 

Feedbackronde 2

Hieronder kun je de koppeling tussen thema’s en activiteiten terugvinden. 

Feedbackronde 5

Hieronder kunt u het reactieformulier op het 3e tussenproduct: de grote opdracht terugvinden. 

Feedbackronde 3

Blog

Blog 39 – Kort maar krachtig oktober

De maand oktober was een korte maand met daarin de herfstvakantie. Toch gebeurde er weer vanalles bij SOOOOL101-4. Nieuwsgierig? Lees hier meer.

Read more

Blog 38 – De start van een nieuw schooljaar!

Dinsdag 6 september kwamen 46 leerlingen naar SOOOOL10-14 om kennis te maken met elkaar en met ons team. 22 leerlingen waren vorig jaar al bij ons, 24 kinderen kwamen op[…]

Read more

BLOG 37 – Slotweek

Aan het eind van ieder schooljaar wordt de Slotweek georganiseerd. Een week vol met leuke activiteiten en gezelligheid. Lees je mee?

Read more

Nieuws

In de nieuwste uitgave van Dichterbij, het ledenmagazine van de Rabobank, is een artikel gepubliceerd over SOOOOL10-14. 

Dichterbij (Rabobank) – april 2019

Lees hier het hele artikel.

De Tienerschool in de media – Een school waar je mag rondlopen en bedenken wat je wil 

De Limburger – 5 februari 2019

Limburg heeft één echte tienerschool: SOOOOL 10-14, gevestigd in een vleugel van het Dendron College in Horst. Hoe gaat het daar, sinds de start in augustus 2018?
Lees hier het hele artikel.

De Tienerschool in de media

In augustus heeft minister Arie Slob (Onderwijs) nog eens 6 scholen toegevoegd aan de pilot vanuit het ministerie, waaronder onze tienerschool in Horst. Het totale aantal komt hiermee op 12. Veel scholen zijn benieuwd hoe het nu in de praktijk werkt, zo’n tienerschool.
Afgelopen vrijdag, 7 september, werd er tijdens het Jeugdjournaal uitgelegd wat een tienerschool nu eigenlijk is en hoe de kinderen het ervaren. Op de achtergrond hebben wij ook meegewerkt aan de tot standkoming hiervan. Teamleider Dorien Stals heeft uitvoerig gesproken met de redactie en ons enthousiaste verhaal gedeeld. Nieuwsgierig geworden naar het filmpje? Bekijk het hier! 

Bekijk video

Feestelijke Kick off SOOOOL 10-14

Op vrijdag 22 juni vond onder grote belangstelling de feestelijke Kick-off van SOOOOL 10-14 plaats. Kersverse onderwijswethouder Thijs Kuijpers van gemeente Horst a/d Maas was hierbij aanwezig en wenste alle kinderen heel veel leerplezier toe.
Op 20 augustus start de pilot. 21 leerlingen gaan dan daadwerkelijk aan de slag gaan met Samen Ontdekkend, Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend Leren. Dat is waar SOOOOL voor staat. Deze leerlingen zitten nu nog op 10 verschillende basisscholen in de gemeente Horst a/d Maas. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan zij naar de nieuwe locatie van SOOOOL 10-14 binnen het Dendron College. Op de foto is het lokaal te zien, met een geheel nieuwe inrichting en de wensboom!

Leerlingen hebben tijdens de informatieavonden op 15 en 17 mei zelf impressiefilmpjes gemaakt over SOOOOL 10-14. Kijk hier voor het resultaat. Knap hoor!

Bijdrage 15 mei

Bijdrage 17 mei

Dit zijn onze nieuwe SOOOOL 10-14 kanjers in het schooljaar ’18-’19. Wij wensen leerlingen en docenten heel veel leerplezier toe. Maar nu eerst (bijna) een fijne vakantie!

FAQ

SOOOOL 10-14 is nieuw. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je nog vragen hebt. Mochten ze hieronder niet beantwoord worden, neem dan gerust contact met ons op.

SOOOOL 10-14 is er voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Voor leerlingen in groep 6, 7, 8 die zich aangetrokken voelen tot een dynamisch onderwijsconcept met veel maatwerk en intensieve coaching en begeleiding. SOOOOL 10-14 is geschikt voor alle kinderen die het concept aanspreekt. We zijn er voor kinderen die: eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en hun leefwereld willen verruimen. Voor kinderen die graag willen leren door te doen op verschillende locaties. Én we zijn er voor kinderen die hun keuze voor het voortgezet onderwijs willen uitstellen.
Bij SOOOOL is de groepsgrootte verschillend per activiteit. De grootte varieert van 10 tot 25 leerlingen per leerkracht/docent. We hebben veel verschillende ruimtes waar leerlingen aan het werk zijn. We passen de formatie, het aantal leerkrachten en onderwijsassistenten aan, aan het aantal leerlingen dat zich inschrijft voor dit onderwijs
Per groep zijn er twee vaste leerkrachten. Zij hebben ook een coachende en begeleidende rol en werken waar nodig of gewenst samen met vakdocenten van Dendron College en CITAVERDE College. De vaste leerkrachten zijn op maandag beiden aanwezig. Daarnaast hebben we ook een onderwijsassistent op de groep en zullen er ook stagiaires zijn. Leerlingen kunnen modules Groen, Techniek en Zorg & Welzijn op inschrijving volgen. Voor deze vakken krijgen ze lessen van een beroepsgerichte vakdocent. Ook Engels en gymnastiek wordt verzorgd door een vakleerkracht. Die afwisseling bevalt onze leerlingen vanuit de veilige basis van SOOOOL10-14 erg goed
Net als in de brugklas gebruikelijk is, wordt in het programma veel aandacht besteed aan groepsvorming. Het eerste thema dat we behandelen is niet voor niets ‘Ik en mijn omgeving’. Ook binnen dit thema is groepsvorming en wennen aan het onderwijs en aan elkaar een belangrijk doel. De groepen wisselen qua samenstelling en grootte, zodat iedereen contact heeft met iedereen. Leerlingen hebben eigen maatwerkroosters. De dag begint altijd met een dagstart en eindigt met een dagafsluiting. We hebben veel persoonlijk contact met onze leerlingen. Dat is een goede basis voor groepsvorming en voor het vertrouwen in elkaar.
Elke school kan een uitstroomschool zijn. Na klas 2 van SOOOOL 10-14 stromen de leerlingen door naar het derde jaar van het vmbo of de havo of vwo. De leerlingen zijn daar dan voldoende voor toegerust. Ze hebben een heel bewuste keuze gemaakt en ze hebben de kennis en (studie)vaardigheden om deel te nemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. Bij SOOOOL volgen leerlingen die in het nieuwe schooljaar naar het regulier onderwijs overstappen een aansluitprogramma dat we laten verzorgen door het studeerlokaal, zodat ze goed zijn voorbereid. Elke leerling van SOOOOL 10-14 wordt persoonlijk begeleid bij die doorstroom naar regulier voortgezet onderwijs. Zo kunnen ze bijvoorbeeld, net als in de brugklas, aangeven bij welk vriendje of vriendinnetje ze graag in de klas willen. We hebben inmiddels leerlingen afgeleverd in de brugklas, op havo 2, en op alle niveaus van het vmbo in klas 2, en 3. Onze leerlingen doen het zonder uitzondering goed op hun vervolgopleiding.
De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind is een vereiste. Zij kunnen deze ontwikkeling volgen via de digitale taal- en rekenprogramma’s van NUMO en tijdens gesprekken met de leerkrachten en het kind. We hebben veel contact met onze ouders: via ISY (ouderportaal) telefoon, WhatsApp en mail. De lijnen zijn kort en dat willen we graag zo houden in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast hebben we een klankbordgroep waarin veel ouders zitting hebben. We zetten regelmatig enquêtes uit en betrekken onze ouders bij ons onderwijs. Ouders kunnen mee op excursie of gastlessen verzorgen op school.
Nee, er wordt geen vervoer geregeld vanuit SOOOOL 10-14. De leerlingen moeten zelf naar school komen. Daarnaast hebben de kinderen een fiets nodig op de locatie van SOOOOL 10-14, omdat ze van daaruit soms naar andere locaties gaan.
SOOOOL 10-14 heeft een eigen plek binnen het Junior College van het Dendron College, die in verbinding staat met het Junior College. Daarnaast gaan leerlingen vanaf schooljaar 2019-2020 minstens één dag in de week naar het Citaverde College in Horst.
SOOOOL 10-14 biedt ruimte, maar is niet vrijblijvend. Leren staat voorop. Met veel aandacht voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels die, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden binnen de thema’s. Je leert bij SOOOOL rond de thema’s Ik en mijn omgeving, Voeding, Op reis, Ontdekken, Groei en leven. Binnen die thema’s krijg je alles aangeboden wat hoort bij de kerndoelen van het basis of voorgezet onderwijs van jouw niveau. Daarnaast leer je heel veel vaardigheden: plannen, organiseren, maar ook hulp vragen of contact leggen met anderen. Bij SOOOOL mag je leren door doen en je mag ook aangeven waarin JIJ je wilt ontwikkelen. Samen gaan we dan op zoek naar een passend pad voor jou.
Maandag: 8:30-12:30 Dinsdag t/m vrijdag: 8:30-14:00. Voor leerlingen die modules voortgezet onderwijs volgen, kunnen deze tijden afwijken.

Aanmelden


Heeft u interesse om uw kind komend schooljaar in te schrijven bij SOOOOL10-14 dan kunt u zich hier aanmelden voor een verkennend intakegesprek. Samen met u en uw zoon/dochter gaan we dan bekijken of SOOOOL10-14 een goede keuze is en of wij kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind. Aanmelden voor het gesprek kan tot 20 april.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of via de teamleider van SOOOOL10-14, Dorien Stals d.stals@stichtinglvo.nl M 06-43939854.

Bekijk hieronder ons filmpje

Contact