SOOOOL 10-14 is een vernieuwend onderwijsconcept waarin het draait om jezelf ontwikkelen, coaching op maat en ontdekken door te doen. SOOOOL 10-14 biedt leerlingen een ontspannen, stimulerende omgeving én het vertrouwen om door te groeien. Zo kunnen ze hun talenten ontdekken en kiezen wanneer ze er klaar voor zijn. Het resultaat? Een groter zelfbewustzijn, meer zelfvertrouwen en een veel soepelere overgang van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs.

Samen

omdat je je mag ontwikkelen samen met je leerkracht, je ouders én je mede-leerlingen.

Ontdekkend

omdat je gaat ontdekken wat past bij jou, wat je talenten zijn en hoe je het beste leert.

Onderzoekend

omdat je op zoek gaat naar de antwoorden op jouw leervragen en leerdoelen.

Ontwerpend

omdat je samen met je leerkracht jouw leeractiviteit-en bedenkt en er volop ruimte is voor praktijklessen en creativiteit.

Ondernemend

omdat je zelf initiatief neemt om te leren en te organiseren, doordat je je eigen netwerk bouwt en benut.

Leren

niet omdat het moet, maar om de wereld beter te begrijpen op een manier die past bij jouw eigen ontwikkeling.

Ontdekken wat bij je past

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten leerlingen al heel jong kiezen wat ze gaan doen na de basisschool. Bij SOOOOL 10-14 wordt de keuze voor een definitief VO-advies uitgesteld. Hierdoor hebben leerlingen van 10-14 jaar de tijd om zich te ontwikkelingen en te ontdekken wat bij hen past. Dat doen ze bovendien in hun eigen tempo. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding door leerkrachten van het basis- én voortgezet onderwijs worden leerlingen uitgedaagd zelf keuzes te maken. Dat is SOOOOL 10-14! Na hun periode bij SOOOOL 10-14 kunnen leerlingen kunnen doorstromen naar alle leerwegen van vmbo of naar havo.

Is jouw kind ondernemend? Vindt jouw kind het ook zo leuk om aan eigen leervragen en leerdoelen te werken? Om dingen zelf te onderzoeken? En is hij of zij tussen de 10 en 14 jaar? Dan is SOOOOL 10-14 echt iets voor jouw kind!

Onze aanpak

Zelf je leerroute samenstellen

Wie voor SOOOOL 10-14 kiest, kiest voor zelf keuzes maken. Altijd staat de leerbehoefte of ontwikkelbehoefte van de leerling voorop: Waar ben ik goed in? Wat kan ik nog verbeteren? Wat is mijn leerstijl? Bij SOOOOL 10-14 leren kinderen zelf bewust nadenken over waar ze naartoe willen. Daar hebben ze de rest van hun leven plezier en profijt van.

21e-eeuwse vaardigheden

Bij SOOOOL 10-14 ligt de nadruk niet alleen op kennis, maar ook op praktische 21e-eeuwse vaardigheden (zoals creatief en kritisch denken en probleemoplossend vermogen). SOOOOL 10-14 helpt kinderen vaardigheden en kennis te ontwikkelen die aansluiten bij de moderne, technologische samenleving.

Jouw kind is regisseur

Je kind is mederegisseur van zijn eigen ontwikkeling en bepaalt zelf wat hij of zij leert (vaardigheden, kennis, houding), hoe hij of zij leert, waar hij of zij leert en welke vorm de eindpresentatie heeft. Natuurlijk leert je kind alles wat hij of zij volgens landelijk vastgestelde regels moet kennen in groep 7, 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

SOOOOL 10-14 biedt ruimte, maar is niet vrijblijvend. Leren staat voorop. Met veel aandacht voor de kernvakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Waar mogelijk worden deze geintegreerd binnen de thema’s.

Thema’s en werkvormen

SOOOOL 10-14 laat de leerlingen kennismaken met allerlei thema’s en werkvormen op het gebied van techniek, zorg en groen, zoals ‘Ik en mijn omgeving’, ‘Voeding’, ‘Ontdekken’, ‘Op reis’ en ‘Groei’. SOOOOL 10-14 neemt ze mee op een leerzame ontdekkingstocht en begeleidt ze. We stimuleren dat je kind groeit en leert. Zelfbewuster wordt, talenten ontdekt en ontwikkelt.

Naast de mogelijheden van SOOOOL10-14 maken we gebruik van de buitenwereld, zowel van VO-scholen, bedrijven en instellingen in de regio.

Hoe volgen we de leerling?

Wekelijks is er een coachingsgesprek met de leerling en de leerkracht. De leerlingen houden een Digitaal portfolio (Simulise) bij dat ook toegankelijk is voor ouder(s) en leerkracht.  We volgen de leerlingen met een leerlingvolgsysteem (Cito) voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels.

We gebruiken een digitaal systeem (Snappet) voor de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde.
We houden drie keer per jaar een ontwikkelgesprek met kind, leerkracht en ouder(s), waarbij het kind het gesprek leidt.

Lestijden SOOOOL 10-14

De lestijden bij SOOOOL 10-14 zijn op maandag van 08.30 – 12.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 8:30 – 14:00 uur. De leerlingen kunnen elke dag 3 uur zelf inplannen en besteden aan de kernvakken en aan het onderzoeken van ‘Quests’ rond de thema’s. Ons onderwijs kan op verschillende locaties plaatsvinden.

Na school heeft een groepje leerlingen wekelijks een coachingsgesprek met de leerkracht.


Leerlingprofiel

SOOOOL 10-14 is speciaal bedoeld voor leerlingen die dit onderwijsconcept aanspreekt en die:
– Zélf willen ontdekken wat bij hen past;
– Hun leefwereld willen verruimen;
– Goed met veranderingen om kunnen  gaan;
– Ondernemend zijn;
– Zelfstandig zijn;
– Veel willen ervaren.

En na SOOOOL 10-14?

– Je kind stroomt in klas 3 van vmbo of havo in.
– Je kind heeft veel vaardigheden ontwikkeld.
– Je kind is veel ervaringen rijker en kiest bewust.
– Je kind is beter uitgerust voor een vervolg in het voortgezet onderwijs, dat volop in ontwikkeling is.


Over ons

Met SOOOOL 10-14 krijgt je kind het beste van drie werelden. CITAVERDE College en Dendron College (voortgezet onderwijs) en Dynamiek Scholengroep (basisonderwijs) bieden maatwerk aan leerlingen die nu in groep 6, 7 of 8 zitten en waarschijnlijk naar het vmbo (alle leerstromen) of de havo gaan.

Bekijk hier onze flyer

Wij maken gebruik van elkaars expertise én van elkaars mogelijkheden. Dat doen we op de verschillende locaties met vele praktijkvoorzieningen. Samen met uw kind gaan wij op zoek naar wat bij hem of haar past. Daar zijn we goed in. En met zijn drieën lukt ons dat nóg beter.

Vanaf 1 augustus 2018 laten we dat in de praktijk zien in een pilot.

Blog

Week 9 – Leren door doen

Leerlingen van SOOOOL10-14 krijgen alle mogelijkheden om zich in diverse richtingen te ontwikkelen. Ze leren plannen en keuzes maken uit een scala van activiteiten. Dat is ook nodig. Want je weet[…]

Read more

Week 8 – Snappet in de hoofdrol

Taal en rekenen zijn basisvaardigheden die je nodig hebt om de wereld om je heen te verkennen en te begrijpen en om een goede basis te hebben om jezelf verder te[…]

Read more

Week 7 – Ontdekken wat bij je past door het doen

Bij SOOOOL is onderwijs anders. Daar mag je echt leren door doen en daar mag je uitvinden wat bij je past, omdat we daar het beste van 3 werelden bij elkaar[…]

Read more

Nieuws

De Tienerschool in de media

In augustus heeft minister Arie Slob (Onderwijs) nog eens 6 scholen toegevoegd aan de pilot vanuit het ministerie, waaronder onze tienerschool in Horst. Het totale aantal komt hiermee op 12. Veel scholen zijn benieuwd hoe het nu in de praktijk werkt, zo’n tienerschool.
Afgelopen vrijdag, 7 september, werd er tijdens het Jeugdjournaal uitgelegd wat een tienerschool nu eigenlijk is en hoe de kinderen het ervaren. Op de achtergrond hebben wij ook meegewerkt aan de tot standkoming hiervan. Teamleider Dorien Stals heeft uitvoerig gesproken met de redactie en ons enthousiaste verhaal gedeeld. Nieuwsgierig geworden naar het filmpje? Bekijk het hier! 

Bekijk video

Feestelijke Kick off SOOOOL 10-14

Op vrijdag 22 juni vond onder grote belangstelling de feestelijke Kick-off van SOOOOL 10-14 plaats. Kersverse onderwijswethouder Thijs Kuijpers van gemeente Horst a/d Maas was hierbij aanwezig en wenste alle kinderen heel veel leerplezier toe.
Op 20 augustus start de pilot. 21 leerlingen gaan dan daadwerkelijk aan de slag gaan met Samen Ontdekkend, Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend Leren. Dat is waar SOOOOL voor staat. Deze leerlingen zitten nu nog op 10 verschillende basisscholen in de gemeente Horst a/d Maas. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan zij naar de nieuwe locatie van SOOOOL 10-14 binnen het Dendron College. Op de foto is het lokaal te zien, met een geheel nieuwe inrichting en de wensboom!

Leerlingen hebben tijdens de informatieavonden op 15 en 17 mei zelf impressiefilmpjes gemaakt over SOOOOL 10-14. Kijk hier voor het resultaat. Knap hoor!

Bijdrage 15 mei

Bijdrage 17 mei

Dit zijn onze nieuwe SOOOOL 10-14 kanjers in het schooljaar ’18-’19. Wij wensen leerlingen en docenten heel veel leerplezier toe. Maar nu eerst (bijna) een fijne vakantie!

FAQ

SOOOOL 10-14 is nieuw. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je nog vragen hebt. Mochten ze hieronder niet beantwoord worden, neem dan gerust contact met ons op.

SOOOOL 10-14 is er voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Voor leerlingen in groep 6, 7, 8 die verwachten naar het vmbo beroepsgericht, vmbo theoretische leerweg of havo te gaan. SOOOOL 10-14 is geschikt voor alle kinderen die het concept aanspreekt. We zijn er voor kinderen die: eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en hun leefwereld willen verruimen. Voor kinderen die graag willen leren door te doen op verschillende locaties. Én we zijn er voor kinderen die hun keuze voor het voortgezet onderwijs willen uitstellen.
We willen starten met een groep van ongeveer 24 leerlingen.
De groep krijgt twee vaste leerkrachten. Zij hebben een coachende en begeleidende rol en werken waar nodig of gewenst samen met vakdocenten van Dendron College en CITAVERDE College. De leerkrachten zijn op maandag beiden aanwezig. Daarnaast zullen er ook stagiaires zijn.
Net als in de brugklas gebruikelijk is, wordt tijdens mentorlessen aandacht besteed aan groepsvorming. Het eerste thema dat we behandelen is niet voor niets ‘Ik en mijn omgeving’. Ook binnen dit thema is groepsvorming een belangrijk doel.
Elke school kan een uitstroomschool zijn. Na klas 2 van SOOOOL 10-14 stromen de leerlingen door naar het derde jaar van het vmbo of de havo. De leerlingen zijn daar dan voldoende voor toegerust. Ze hebben een heel bewuste keuze gemaakt en ze hebben de kennis en (studie)vaardigheden om deel te nemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. Elke leerling van SOOOOL 10-14 wordt persoonlijk begeleid bij de doorstroom naar regulier voortgezet onderwijs. Zo kunnen ze bijvoorbeeld, net als in de brugklas, aangeven bij welk vriendje of vriendinnetje ze graag in de klas willen. Bij het vmbo is het bovendien een voordeel dat in klas 3 nieuwe klassen worden gevormd, zodat de leerlingen van SOOOOL 10-14 niet in een bestaande klas terecht komen.
De intentie is dat de pilot doorgaat en niet stopt na één jaar. Mocht dat wel het geval zijn, dan gaan de kinderen terug naar de school waar ze staan ingeschreven. Doordat SOOOOL 10-14 een solide basis biedt, ook voor de kernvakken, kunnen wij de belofte doen dat leerlingen op een goede wijze weer kunnen integreren binnen het reguliere onderwijs.
De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind is een vereiste. Zij kunnen deze ontwikkeling volgen via het portfoliosysteem en tijdens gesprekken met de leerkrachten en het kind. Daarnaast wordt op prijs gesteld, zeker in de pilotfase, dat ouders meedenken over de ontwikkeling van het onderwijsconcept van SOOOOL 10-14 en over bijvoorbeeld de invulling van de thema’s. Daarvoor stellen we een klankbordgroep in. Ook kunnen ouders hun (beroeps)kennis, kunde en netwerk inbrengen bij projecten en thema’s.
Nee, er wordt geen vervoer geregeld vanuit SOOOOL 10-14. De leerlingen moeten zelf naar school komen. Daarnaast hebben de kinderen een fiets nodig op de locatie van SOOOOL 10-14, omdat ze van daaruit soms naar andere locaties gaan.
SOOOOL 10-14 krijgt een eigen plek binnen het Junior College van het Dendron College, die in verbinding staat met het Junior College. Hier komen de leerlingen van SOOOOL 10-14 alleen in aanraking met leerlingen van klas 1 en 2, een leeftijdsgroep die dicht bij de leerlingen van SOOOOL 10-14 staat.
SOOOOL 10-14 biedt ruimte, maar is niet vrijblijvend. Leren staat voorop. Met veel aandacht voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels die, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden binnen de thema’s.
Maandag: 8:30-12:30 Dinsdag t/m vrijdag: 8:30-14:00

Aanmelden

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het schooljaar 2018/2019 en de start van SOOOOL 10-14. Het is momenteel niet mogelijk om uw kind aan te melden voor SOOOOL 10-14.
Zodra er weer mogelijkheden zijn om uw kind aan te melden, zal dat via deze website gecommuniceerd worden.
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bekijk hieronder ons filmpje

Contact