Blog 8 – Snappet in de hoofdrol

Blog 8 – Snappet in de hoofdrol

Taal en rekenen zijn basisvaardigheden die je nodig hebt om de wereld om je heen te verkennen en te begrijpen en om een goede basis te hebben om jezelf verder te ontwikkelen. Bij SOOOOL10-14 is onderzoekend en ontwerpend leren het uitgangspunt. Toch hebben we ervoor gekozen om taal en rekenen ook in een methode aan te bieden. We willen dat onze leerlingen ieder op hun eigen niveau en in hun eigen tempo deze vaardigheden blijven ontwikkelen tot het maximaal haalbare. Hiervoor hebben we Snappet gekozen als leermiddel.

Lees hier meer over Snappet in de praktijk