BLOG 15 – Op Reis

BLOG 15 – Op Reis

Na de meivakantie ging SOOOOL10-14 meteen van start met het nieuwe thema: Op reis. Achter de schermen staan ondertussen veel werkzaamheden in het teken van schooljaar 2019-2020. Voorlichting op Dynamiekscholen, nog een extra infoavond voor ouders en kinderen die erover denken naar SOOOOL10-14 te komen, intakegesprekken en warme overdrachtsgesprekken, nadenken over de formatie en flink aan de slag met het ontwikkelteam dat werkt aan het programma voor komend jaar. Anne, Susan en Dorien gingen ook een dagje op
reis en bezochten de conferentie Toekomstgericht lesgeven. Ze ontdekten daar dat het concept SOOOOL10-14 echt 100% future proof is.

Lees hier welke interessante sprekers er afgelopen maand bij SOOOOL10-14 zijn geweest.