BLOG 19 – De basis staat – we gaan erop uit!

BLOG 19 – De basis staat – we gaan erop uit!

SOOOOL10-14 heeft leerlingen veel te bieden. Het beste van 3 werelden vind je hier. Maar om alle mogelijkheden te gaan benutten, moet eerst de basis stevig staan. We starten met het aanleren van gewenst gedrag en routines, met werken in de digitale lesprogramma’s voor Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels en met lezen. Nu is de tijd rijp voor Quests en
voor leren buiten de deur in de workshops van beroepsgerichte vakken bij CITAVERDE college en het Dendron College en tijdens allerlei excursies. Hoe het de leerlingen verging, lees je hier.