BLOG 35 – Wat een spirit bij SOOOOL10-14!

BLOG 35 – Wat een spirit bij SOOOOL10-14!

In juni rondden we het aansluitprogramma voortgezet onderwijs bij Janneke Coenders af, stelden onze leerlingen de activiteitenlijst voor de slotweek samen en belandden we onder leiding van Rafke, een van onze vo-2-leerlingen, zomaar in de repetities voor de uitvoering van de eerste, echte SOOOOL10-14-musical. We werkten verder aan de Quest Op reis door de tijd en een aantal leerlingen ging op stage. De uitslag van de Diatoetsen hebben we bekeken en vergeleken met de brugklassers van Dendron en met landelijke uitkomsten. Ook hadden we nog intakes van leerlingen die volgend schooljaar bij ons willen starten. Voor de kennismakingsbijeenkomst op 23 juni waren er 23 nieuwe leerlingen uitgenodigd. Zij leerden elkaar, de leerkrachten en de locatie kennen.

Zie hier voor de maand juni bij SOOOOL10-14 in woord én beeld.